زحدوث پاک گشتم بقدم رهم ندادند

زوجود هم گذشتم بعدم رهم ندادند

بکنشت سجده بردم به صنم رهم ندادند

به طواف کعبه رفتم بحرم رهم ندادند

که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی

/ 0 نظر / 29 بازدید