عاقل

دوستان گرامی خداوند بی نهایت است و مکان و زمان ندارد

اما تو به اندازه فهم و درکت اونو می شناسی.

آب دریا را اگر نتوان کشید

هم بقدر تشنگی باید چشید.

بسیاری از ما ندانسته عملی رو انجام می دهیم

و پشیمان از عملی که انجام دادیم

و به یاد این شعر میوفتیم

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

این بیت دوم یک شعر هستش .

کسی بیت اولش و بلده

/ 1 نظر / 19 بازدید
گمشده

نمی دانم ولی واقعا این حقیقتی است که توجه بهش گاهی سر آدم را به باد می دهد